پلمپ شدن اموزشگاه و‌شکایت

اینجانب در موسسه بزرگسالان درس میخوندم تقریبا ۱هفته که اموزشگاه پلوم شده میخواستم بدونم باید به کجا مراجعه کنم برای شکایتم ؟

10 مهر 1399 178

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی