مفهوم متن ابلاغیه دادگاه چیست ؟

با سلام برای من از دادگستری ابلاغیه اومده اما از متن آن سر در نمیاورم باید چگونه آن را برایتان ارسال کنم تا درباره آن کمک کنید

16 مهر 1399 365

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی