گرفتن دیه همسر برای فرزندان

سلام ازهمسرم جدا شدم دوتا فرزند دارم ایشان تصادف کردن وفوت شدند دیه پرداخت میشه یا باید پیگیری کرد

23 مهر 1399 146

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی