مطالبه دیه قتل غیر عمدی

سلام برای من ۲۷ میلیون دیه قتل غیر عمد بریدن طبق قانون تا دوسال مهلت پرداخت دارم قسط بندی چطور انجام میشه؟یعنی ماهی چقد؟

28 شهریور 1401 12

با سلام بله در جرایم غیر عمدی دوسال جهت پرداخت دیه مهلت دارین ولی نکته اینکه اگه طی دوسال پرداخت نکنین هر سال دیه افزایش قیمت داشته باشد دیه شما نیز افزوده می شود و در خصوص اعسار شما باید قبل از پایان دوسال اعسار خود را مطرح‌کتین و در موعد اعسار نیز مشمول افزایش نرخ دیه می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی