;
اقدامات بعد از صدور حکم چک چیه ؟

سلام ممنون اززحمات شما من 3تاچک داشتم کارهای مقدماتی انجام دادم تقربیا 25روز پیش حکم خورد شد به سود من رفتم دادگاه میگه 45روز باید صبرکنی چرا وبعدش چیکار کنم

24 مهر 1399 114

باسلام،اگر چک شما صیادی نبوده،وقت رسیدگی تعیین شده و رای به نفع شما صادر گردیده، روز از بلاغ رای خوانده دعوی شما مهلت تجدیدنظرخواهی دارد که بایستی این مهلت بگذرد تا رای شما قطعی و با درخواست صدوراجراییه شما وارد مرحله اجرا گردد.موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی