ایا پرداخت خسارت در تصادف منجر به حذف تخفیف بیمه شخص ثالث می شود ؟

اگه در یه تصادف ۳۰ ملیون تومان از بیمه ام کسر بشه .چند درصد تخفیف رو از دست میدم

24 مهر 1399 109

سلام
نحوه کاهش تخفیف عدم خسارت:

نحوه کاهش تخفیف عدم خسارت به این صورت است که اگر فردی برای بار اول خسارت مالی داشته باشد ۲۰ درصد، بار دوم ۳۰ درصد و بار سوم ۴۰ درصد از تخفیف عدم خسارت مالی او کاهش پیدا‌‌ می‌کند.

این اعداد برای خسارت جانی به ترتیب درصد، درصد و درصد‌‌ می‌باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی