;
مجازات زنای زن متاهل

سلام. اگه خانم که ۱۲سال شوهرش اورا بدون دلیل رها کرده بعد خانم بخاطر داشتن مرد که حامی اش باشد بافردی که برا ازدواج خواسته بود ازش بچه دار شده که هنوز طلاق صادر نشده ایازندان دارد حکمش چیست...؟؟؟

26 مهر 1399 116

سلام
کاربر محترم مطابق ماده ۲۲۱ ق.م.ا: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» زنای محصنه نیز در ماده ۲۲۵ ق.م.ا. جرم انگاری گردیده است. مطابق ماده ۲۲۵: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌ شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.»
بنابراین با توجه به دوری شما از زوج قانونی رابطه ایجاد شده یکصد ضربه شلاق دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی