چگونه به علت آسیب در باشگاه شکایت کنم؟

با سلام همسر من با سن 45 سال برای آموزش اسکیت به باشگاه مراجعه و ثبت نام نموده است در جلسه 4 همسرم به زمین خورده دو استخان ساعد شکسته و بعد مراجعه به بیمارستان پلاتین گذاشتیم و بعد شکایت و مراجعه به پزشک قانونی متوجه شدیم که ورزشگانه فاقد مجوزهای فوق می باشد: 1- مدیر ورزشکاه مجوز و کارت مربی گری ندارد 2- ورزشگاه 4 سال است مجوز فعالیت ندراد 3- مربی زن همسر اینجانب هیچگونه مجوز مربی گری ندارد 4- باشگاه دارای مجوز استاندارد زمین نمیباشد بعد از درخواست کارشناسان 5 نفره ورزشی دادگستری کارشناسان بخاطر موارد بالا و نیز بی کفایتی مدیر مجموعه جهت نظارت بر امور اجرایی مربیان مدیر مجموعه 60% و شهرداری که زمینو بدون داشتن مجوز از طرف مدیر مجموعه اجاره داده 20% مقصر نمود.دادستان حکم به جلب دادرسی صادر و پرونده به دادگستری انتقال پیدا کرد در دادگاه با وجود نظرات کارشناسی ئ مدارک بالا قاضی باتوجه به اینکه ورزشکار خودش زمین خورده و ورزش دیه ندارد حکم برائت برای کل نفرات پرونده صادر کرده من چیکار میتونم بکنم؟؟؟این حکم قانوینه؟ در دفاعیه میتونید کمکم کنید؟/

02 آبان 1399 1083

باسلام،مستند به ماده ۱۵۸ قانون مجازات،عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن از موانع مسئولیت کیفری محسوب میشوند مشروط بر اینکه سبب حوادث،نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات نیز مغایر با موازین شرعی نباشد،پس شما با اثبات نقض مقررات مربوط به آن ورزش میتوانید مسئولیت کیفری و مدنی را ثابت نمایید،موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی