فرصت شکایت پس از ۲ ماه تحت سلطه قرار گیرد چگونه محاسبه میشود

اگر متهم ابتدا اطلاع پیدا کند و دو ماه بگذرد و سپس تحت سلطه رود ،پس از سلطه با احتساب ۲ ماهی که گذشته و شکایت نکرده یکسال زمان دارد درسته؟یعنی پس از رفع سلطه ،۱۰ ماه حق شکایت دارد و مدت قبل از سلطه با بعد از سلطه مجموعا باید یکسال شود درسته ؟

31 شهریور 1401 19

سلام دوست عزیز شاکی نه متهم چرا که شاکی باید شکایت نماید و زمان از همان زمان اطلاع محاسبه میشود و به محض رفع سلطه چون از اول بصورت ۲ ماه میدانسته میبایست سریع شکایت نماید و اثبات‌نماید تاکنون تحت سلطه بوده است
بزرگوار پاسخ صحیح را برای شما ارسال نموده بودم جای شکی نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی