چک و مالی

سلام ، من یک چک داشتم اعسار دادم در هردو مرحله بدوی و تجدید نظر رد شد البته غیابی،، جلب کردند رفتم زندان اعسار دادم شعبه وقت رسیدگی داده برای آخر این ماه ، اجرای احکام زرنگی کرده و سندی که بابت اعسار باید قبول میکرد بعنوان مال ضبط کرده ، من آزاد شدم حال طرف میخواد اون ملک را بفروشد در حالیکه هنوز وقت دادگاه اعسار من نشده...سند هم مال شخص ثالث هست نه من آیا این کار امکان پذیر هست و یا راهی دارد که مانع فروش سند شد ...ممنون

15 آبان 1399 160

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی