قصور پزشکی

سلام من پدرم حدود پنج سال پیش توسط یکی از جراحان قلب در بیمارستان فنر گذاشت و حدود دو هفته بعدش فوت کرد ما ازپزشک شکایت کردیم و بعد دوسال پزشک ۲۰درصدمقصز اعلام شد بعد از اعتراض خود قاضی پرونده دوباره پزشک قانونی بررسی کرد و ۱۰۰درصد دکتر را مقصر گرف حالا دکتر اعتراض کرده پرونده ب پزشک قانونی تهران رفته میخاستم بدانم از نشر شما رای احتمالی چیست

21 آبان 1399 194

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی