چک برگشتی و تاخیر در تادیه

سلام وقت بخیر من دو فقره چک به مبالغ هر کدام ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۵ به فاصله یک ما از یکدیگر بطور امانت دست کسی داشته و ایشان چک را رد نموده و آن فرد چک را به تاریخ های خودش برگه زده در در سال ۱۳۹۸ اقدام به شکایت نموده و را بطور غیابی در یکی از شعبه های شورای حل اختلاف صادر و مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار تومان بطور غیابی رای و حکم صادر شده و پس از اطلاع اینجانب آنهم از مسدود شدن حسابهای اینجانب توسط شاکی و پیگیری متوجه شدم که جریان چیست و در یکی از دفاتر قضایی به تور یک وکیل بنام آقای سعید شهرجروی افتادم که ایشان فرمودن من میتوان رای را شکسته و نگذارم به نا حق چنین مبلغی به طرف داده شود که الان نزدیک به یک سال است که پرونده من را امروز و فردا می کنه فقط یک روز رفته به شعبه یا زده و یک واخواهی روی پرونده من گذاشته در در هیچ کدام از جلسات دادگاه من حضور نداشته است و مجددا اجرای احکام شعبه ۴ شورای حل اختلاف اراک من را به ۲۲ میلیون و یکصدهزار تومان محکوم کرده واقعا این را منصفانه و اسلامی است آیا قاضی نباید از دارنده چک بپرسد تا حالا کجا بودی بعد ۱۴ سال حالا آمدی اقدام به شکایت کردی چون بتواند سر قانون را فلکه بگذارد و تاخیر در تادیه زیادی بگیرد مگر سال ۱۳۷۹ قانونی مبنی ب محاسبه تاخیر بر تادیه از زمان شکایت دارنده چک تصویب نشده آیا قانون عطف به ماسبق میشه ؟ من دو سال از شما داشتم ۱- آیا چنین حکمی منصفانه است.؟ ۲- با وکیلی که در هیچکدام از جلسات من حضور نداشته تا از من دفاع کند چگونه میتوانم شکایت و به کجا مراجعه کنم ؟

23 آبان 1399 758

با سلام دادخواه محترم نظر به اینکه بر حسب اظهارتان پرونده در اجرای احکام مدنی می باشد لذا رای صادره قطعی و لازم الاجراء می باشد حکم صادره واجد ایراد قانونی است علاوه بر قاعده اقدام صدور حکم تاخیر تادیه دارای اشکال قانونی می باشد و به نظر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه تاخیر تادیه قانونی خواهدبود در صورت داشتن دلایل موجه و مستند دایر بر سهل انگاری وکیل تان به کانون مربوط مراجعه و از طریق دادسرای انتظامی وکلا شکایت خود را مطرح نمایید لیکن وکیل منتخب و حدود اختیارات اعطایی و اقدامات وکیل کلا باید مدنظر قرار دهید چنانچه وکالت صرفا واخواهی بوده و حسب اظهارتان واخواهی نیز کرده است ولی واخواهی ایشان قبول نشده است چنانچه در وکالت اعطایی حق تجدید نظر خواهی داشته باشد ودر فرصت قانونی تجدید نظر ننماید در این صورت سهل انگاری وکیل تان قابل تصور می می باشد در هر حال نیاز بدون مطالعه وکالت نامه و استماع دفاعیات وکیل نیز اظهار نظر مبنی بر اینکه سهل انگاری شده است یا خیر میسر نمی باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی