امکان طرح شکایت پس ار اعلام رضایت کتبی

سلام.متاسفانه طی برخورد فیزیکی در حدود 3ماه پیش، بنده در اثر وارد کردن ضربه به گوش شخصی باعث اسیب نقص عضو به سیستم شنوایی ایشان(که پس از مراجعه ایشان به مراکز درمانی پس از اطلاع ایشان به من عنوان کردند) شدم.ایشان پس از انکه از این نقص عضو اطلاع پیدا کرده بود مبادرت به شکایت ننمود و پس از گذشت حدود40 روز پس از ماجرا با وساطت اشنایان و در حضور 3 نفر بخشیدگی بنده را با نوشتن رضایت نامه کتبی(بدون درج و حتی اعلام شرطی-اعم از انجام یا عدم انجام فعلی- اعلام نمودند.حال سوال اینجاست که ای ایشان پس از اعلام رضایت کتبی میتوانند طرح شکایت نمایند؟ویا رضایت خود را پس بگیرند؟در صورت امکان طرح شکایت روال قضایی به چه صورت خواهد بود؟

26 آبان 1399 182

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی