امکان طرح شکایت پس از رضایت

سلام وقت بخیر. پیرو سوالی که در عمومی مطرح کرده بودم و شما زحمت پاسخ ان را کشیده بودید مجدد مزاحم شدم.متن رضایت نامه غیر محضری(با رعایت عین کلمات درج شده) به این شرح میباشد: در مورخ99/04/05در محل شرکت تعاونی ارد ویثران اینجانب امیر طه مهدی کیا فرزند حجت اله به شماره ملی0622355635در خصوص اسیب وارد شده به گوش اینجانب با اختیار کامل ودر صحت و کمال عقل و سلامت اعلام گذشت کامل از اقای امیر کیان فرزند ایرج به شماره ملی0534947395 می دارم و هیچگونه شکایتی نداشته و ندارم و با توجه به احترامی که اینجانب نسبت به اقای یوسفی دارم این گذشت و رضایت خود را اعلام میدارم لازم به ذکر است در تدوین این رضایت هیچگونه اجبار و ...نبوده و بنده قلبا اعلام رضایت می نمایم. میخواستم نظر دقیقتر شما را پیرامون سوال مطرحشده قبل ،مجدد بدانم(همان سوال قبل را دارم که از ذکر مجدد پرهیز کردم اما شما دسترسی کامل به متن رضایت نامه را دارید).ایا این رضایت میتواند حق شکایت عنوان شده به فرموده شما را صلب نماید؟

28 آبان 1399 130

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی