چگونه چک سرقتی را پیگیری کنم

سلا م شخصی چک داده بابت لوازم خودرو حالا چک سرقتی درامده شماره تلفن کا دارم بعد سه روز میگه واگذار کرده چکارکنم درضمن ساحب حساب شخصی را معرفی کرد که همین بلا سرش امده اون فیلم داره منم میتوانم فیلمش از دوربین همسایه بگیرم

01 آذر 1399 153

سلام
کاربر محترم در صورت شکایت صاحب حساب چک به عنوان سرقت شما باید اثبات کنید که از چه طریقی بدست آوردید مثلا فیلم دوربین مغازه خود یا همسایگانیکی از موارد است و یا شاهدی که در آن زمان حضور داشته و گواهی نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی