کتک زدن زن همسر چه جرمی دارد

سلام راجع به کتک زدن زن توسط همسر موقت دوست همسر ایشان میخواستم ببینم چه جرمی دارد

02 آذر 1399 131

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی