شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

با سلام من ملکی دارم در کنار مسجد هست برابر سند اینجانب و سند مسجد کوچه ای موجود هست اما متاسفانه افراد آن مسجد غیرقانونی آن کوچه را مسدود نموده اند و تبدیل به حیاط برای خودشان نموده اند . من شکایتی مبنی بر رفع مزاحمت (رفع انسداد ) طرح نمودم قاضی پرونده معاینه محل رو انجام داد و بدون توجه به سند ثبتی و حتی هیچ سوالی گزارش خلاف واقعیت رو در رای صادره اعلام کرد و شکایت اینجانب را ابطال نمود گزارش خلاف واقعیتش هم این بود که گفته من از ان کوچه که مسدود نموده اند به خیابان اشراف دارم و دارای عبور هستم در حالی که این خلاف واقعیت است . حالا با توجه به این و با توجه به عدم توجه به سند ثبتی اینجانب ، میخواهم از ایشان شکایت کنم آیا واقعاً رسیدگی میشود ؟! البته اعتراض زده ام اما چون تخلف نموده میخواهم شکایت کنم ممنونم

10 آذر 1399 187

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی