میدونستی میتونی سوال حقوقیت رو از وکیل به صورت رایگان بپرسی ؟
11 مهر 1401

تخصیص مانند نسخ میباشد و میتوان تبصره را تخصیص عنوان نمود

دسته بندی : کیفری | سایر دعاوی
سوال کاربر :

بله در پاسخ بله سوال شما :نسخ یعنی اینکه کل ماده بجز قسمت نسخ شده همچنان پابرجاست .ماده ۱۰۵ دیگر در زمینه سلطه حکم قبلی را ندارد و دیگر هیچ جز قابل گذشتی در هنگام سلطه طبق ماده ۱۰۵ مشمول مرور زمان نمیشود .تخصیص در علوم حقوق بسیار شبیه نسخ است .میتوان حتی مورد سلطه در جرایم قابل گذشت را تخصیص تبصره ماده ۱۰۶ از ماده ۱۰۵ دانست

پاسخ وکیل

نسخ ارتباطی با تخصیص ندارد و اتفاقا" کاملا" متفاوت هستند نسخ از درجه اعتبار می افتد و مقنن میتواند ماده قانونی را نسخ کند و عطف به ماسبق میشود ولیکن تخصیص آن عنوان را از دایره شمول عام خارج مینماید به عبارتی جمله موخر خاص از عام جدا میگردد عام مقدم نمیتواند خاص موخر را تخصیص بزند ولی بلعکس‌میتواند

سوالات حقوقی مشابه

09 مهر 1402
وکیل پایه یک دادگستری

تجدید نظر از احکام کیفری

سلام بنده در پیج شخصی خود مطالبی نوشتم که همسر سابقم به همراه همسرش از...

09 مهر 1402
وکیل پایه یک دادگستری

ارش و تفاوت آن با دیه

سلام من برای عمل بینی شکایت کردم و دو درصد دیه کامل بهگ تعلق گرفته.و...

08 مهر 1402
وکیل پایه یک دادگستری

تصمیم نهایی…متن آخر ابلاغیه این است ک طبق دستور از آمار کسر و با انجام...

تصمیم نهایی…متن آخر ابلاغیه این است ک طبق دستور از آمار کسر و با انجام...

09 مهر 1402
وکیل پایه یک دادگستری

پرداخت تمبر وکالت وکیل

سلام من یه پرونده کیفری دارم که شاکی چندتا مدرک جدید با کلاسه پرونده ج...