طول درماني كه پزشكي قانوني زده در ديه تاثيري دارد

سلام،ميخواستم بپرسم طول درماني كه پزشكي قانوني زده در ديه تاثيري دارد؟

12 آذر 1399 232

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی