سقط جنین در ماه حرام موجب دیه می شود ؟

من پزشك عمومي هستم متاسفانه بابت تجويز دارويي باعث سقط جنين خانمي شده ام سوال من این است که آیا سقط جنین در ماه حرام هم موجب تغلیظ دیه و افزایش یک سوم میزان دیه می گردد یا خیر؟

12 آذر 1399 302

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی