آیا در ضرب وجرح حکم حبس برای هر دو شاکی میشود؟

آیا در ضرب وجرحی که توسط دو تا همسایه در داخل ساختمان اتفاق افتاده و باعث شکستگی دماغ یکی از طرفین و همچنین شکستگی دست طرف مقابل شده حکم حبس برای هر دو شاکی میشود

27 آذر 1399 195

سلام
کاربر محترم اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مطابق ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مرتکب جرم، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل دو تا پنج سال حبس محكوم‌ خواهد شد.فلذا در موضوع سوال اگر شکستگی باشد مشمول مجازات مذکور است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی