تعیین دیه

سلام. در برگه پزشکی قانونی نوشته شده که بینی شکستی دارد ولی این شکستگی از نوعی هست که خودبخود بهبود می یابد و در همان روز که شکستگی را تایید کرده ختم درمان را اعلام کرده وطول درمانی ننوشته میخواستم بدونم برای تعیین دیه 6درصد را محاسبه میکند اجرای احکام یا 10درصد را. ممنون میشم پاسخ بدهید

28 آذر 1399 202

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی