شکایت کیفری چک بی محل

سلام. من بابت 9 میلیون تومن چک بی محل از شخصی شکایت کیفری کردم. در دادگاه بدوی رای غیابی 1 سال زندان گرفتم. اگر او وثیقه نداشته باشد و به زندان برود و بعد هم در دادگاه تبرئه شود، آیا او می تواند بابت این مدتی که در زندان بوده از من شکایت کند؟ اگر او تبرئه بشود، آیا من باید هزینه وکیل و هزینه دادرسی اورا بدهم؟ اگر بله حدوداً من چقدر باید بپردازم؟ سپاس

29 دی 1399 178

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی