مدرک دانشگاهی جعلی

با سلام ،‌شخصی با جعل مدرک دانشگاهی و عنوان مهندسی اقدام به تدریس و مشاوره ی کنکور و حتی حضور در برنامه های تلویزیونی و همچنین بعنوان استاد در آموزشگاههای معتبر تهران و شهرهای دیگر و همچنین تاسیس آموزشگاه کنکور نموده است ، از چه طریقی میتوان از ادامه ی کلاهبرداری از دانش آموزان و اولیاء آنها از طریق وی جلوگیری بعمل آورد ؟ کپی مدرک تحصیلی جعلی ایشان را در اختیار دارم

09 بهمن 1399 231

سلام جعل مدارک تحصیلی و استفاده از عناوین علمی جرم محسوب می شود. چنانچه مدارک جعلی ایشان در اختیار شماست می توانید به دانشگاهی که مدرک مستند به صدور از آنهاست ارائه تا طرح شکایت شود. همچنین شخصا می توانید با عناوین جعل و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی از ایشان در دادسرای محل طرح شکایت کیفری نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی