صلاحییت نداشتن قضات دا اجرای احکام کیفری

محکوم کردن یک فرد بیگناه بدون ادله کافی و پوچ بر اساس قامت.خمیدگی شانه و .... به خاطر پارتی کلفت شاکیان و زیر میزی گرفتن و حکم ناعادلانه دادن. عاجزانه میخواهم این خبر صد در صد به گوش جناب حجت الاسلام رییسی برسد و توقف بر اجرای حکم این جوان بیگناه بگذارند و این پرونده را بازبینی شود توسط قضات با صلاحیت بدون هیچ ریا و تزویری. متشکرم ش‌ش پ:۹۸۰۹۹۸۰۳۰۵۸۰۰۲۲۱ استان و‌سهرستان یزد متهم: یاسین دهقان فرزند محمود(داماد) شاکی: جواد گل وردین خان فرزند محمد حسن( پدر زن)

13 بهمن 1399 204

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی