در صورت امتناع مالک آپارتمان از پرداخت شارژ ساختمان چکار باید کرد ؟

در صورت امتناع ساکنین ساختمان از پرداخت شارژ ماهیانه، مدیریت ساختمان از چه طرقی میتواند پبگیری کند؟

02 اسفند 1399 140

سلام
کاربر محترم ابتدا مدیر ساختمان از طریق اظهار نامه بدهی را به مالک یا مستاجر اعلام می نمایید در صورت عدم پرداخت از طریق اداره ثبت اجراییه صادر می شود و انشعابات قطع خواهد شد تا زمانیکه بدهی شارژ را بپردازند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی