ایا امکان طرح شکایت کذب علیه شاکی وجود دارد ؟

سلام برادرمن انگش درحین گردو شکستن میبره و۳ روز بعد میره علیه من شکایت میکنه ومیره بابت انگشتش پزشکی قانونی دریافت میکند ناگفته نماید درهمون زمان که دست برادرم خودش میبرد مادرمن امد گفت که وحید خواسته گردوزده انگشتش بریده وازانجای که اتاق من شنود ضبط صدادارد کاملا واضح صدای مادر من مشخص که عنوان میکند دست برادرم خودش بریده ولی برادر من ازانجاکه نسبت به مادرم رابطه نزدیک دارن مادرمن را به عنوان شاهد برده دادگاه ومادرم گفته که من دست وحید بریدم نهاید قاضی هم بنده را یک درصد از دیه کامل محکوم کرده حالا میخوام اعتراض بدم ومن دونفرشاهد دارم یک پدرم دویکی دیگر از برادرانم وفایل صوتی صدای مادرم که قشنگ بیان میکنداز چه طریق دست برادرم بریده ایا میتوانم ضمن اعتراض از برادم مادرم به اتهام شکایت کذب شکایت کنم وشهاد ت کذب مادرم ؟

03 اسفند 1399 177

سلام
کاربر محترم با توجه به توضیحات متن پرسش امکان طرح شکایت اقامه دعوی کذب هست اما باید پدر و برادر شما شهادت دهند و نوار صوتی را به عنوان اماره ارایه دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی