مشکلاتی که در محل کار با همکاران به وجود می آید به کجا شکایت کنم.

سلام من تو شورای حل اختلاف کار میکنم مرخصی زایمان بودم در تیر ۹۹ برگشتم سر کار فامیل مسوولمان تو شعبه ای که من کار میکردم اومده بود و کار میکرد با هم اختلاف پیدا کردیم از رعیس دادگستری خواستم که بده شعبه دیگه ایشون رو رعیس هم قبول کرد و به شعبه دیگه ایشون رو داد بعد از ۲ ماه و نیم سکوت که کردم و گفتم شاید بتونیم با هم کنار بیایم ولی متاسفانه از وقتی رفتم اداره چون این فرد با مسئول ادارمون فامیله علاوه بر ایشون کل اداره هم با من در افتادن چون این فرد که شعبه من کار میکرد فامیل های دیگه ای هم تو شعبه های دیگه داشت و دیگر کارمندان هم تعصب مسوول اداره رو نگه داشته بودم و از همشون بدی دیدم حتی کسانی که تو شعبه خودم کار میکردند بر علیه من بر خواسته بودن می خواستم بگم اذیت هاشون تموم نشده چکار کنم.

05 اسفند 1399 224

به هر حال خودتان در امر حقوقی فعالیت دارید و بهتر میدانید رفتار همکاران دیگر و اذیت آنها قابل پیگرد حقوقی نمی باشد و صرفا می توانید موضوع را از طریق رده بالاتر گزارش و پیگیری نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی