خلع ید از ملک مشاعی که ۲/۵ دانگ بنام زوجه است امکان پذیرند؟

سلام. خونه ای خریدیم که 3/5دانگش به نام من و 2/5 دانگش به نام زنم هست.الان ساکن خونه هستم و زنم خونه را ترک کرده و میگه نمیخاد زندگی کنه.ایشون می‌تونه منو از خونه بلند کنه؟

07 اسفند 1399 156

سلام
کاربر محترم در فرض سوال چون زوجه مالکیت مشاعی دارد می تواند پس از اخذ گواهی عدم افراز از اداره ثبت محل تقاضای دستور فروش ملک مشاع بدهد. یا آنکه دادخواست خلع ید مشاعی ملک را بدهد که در این حالت دادگاه حکم به خلع ید مشاعی صادر و شما باید از ملک خارج شوید مگر آنکه شرط استیفاء منافع برای مدت معین یا طول عمر خود یا ثالث در سند انتقال ذکر شده باشد که در این حالت امکان خلع ید وجود ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی