آیا صدماتی که بعد از چند وقت از وقوع تصادف حادث می شود قابل مطالبه می باشد؟

بنده چند سال پیش تصادف کردم و دیه ای بریدن که بنده چون دماغم هم شکسته و به دیه بریده شده اعتراض داشتم اعتراض کردم و بنابردلایل مالی از از اعتراض انصراف دادم ولی الان بیماری بسیار وحشتناک بی اختیاری ... به خاطر همان تصادف برایم به وجود اماده . الان که شکایت کردم فرستادنم پزشکی قانونی و پزشکی قانونی به کارشناس ارجاعم داد ک تاید کردن و در طول این مسیربودم که که دادگاه خودش حکم بریده که چون انصراف داده بودی دیگه بیماری حادث شده نمیشه تاید نمود الان اعتراض بزنم بره تجدید نظر خواهی فایده و امیدی داره؟

10 اسفند 1399 175

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی