;
ایا خسارت مادی بابت شکایتی که منع تعقیب صادر شده ممکن است ؟

سلام بنده به دزدی متهم شدم و درگیر تحقیقات اداره آگاهی و دادگاه شدم و بعد از دوسال من تبرئه شدم ولی دچار هزینه مالی و روانی شدم. آیا میشه حداقل هزینه مالی را از شاکی بگیرم؟ ممنون

13 اسفند 1399 98

سلام
کاربر محترم هزینه های که برای دفاع در دعاوی کیفری انجام می شود قابل مطالبه نیست مگر آنکه شکایت از ابتدا کذب و واهی طرح شده باشد که در این صورت متضرر (شما) حق شکایت به دلیل طرح شکایت واهی و مطالبه خسارات مادی را خواهید داشت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی