سامانه شناسایی کالا

سامانه شناسه کالا چیست؟

17 اسفند 1399 176

سامانه شناسه کالا یکی از زیر مجموعه های سامانه جامع تجارت است .سامانه شناسه کالا سامانه ای است برای تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که رویه های درخواست و صدور شناسه کالا را شامل میشود و استعلام شناسه کالا را برای سامانه ها و افراد مرتبط مرتبط ممکن میکند.
این سامانه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از زیر مجموعه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت اداره میشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی