امکان طرح دعوی حقوقی فروش مال غیر بعد از رضایت کیفری وجود دارد؟

ببخشین اگه کسی قبلا از یه نفر به عنوان فروش مال غیر شکایت کیفری کرده باشه سپس بره رضایت بده و الان دوباره بیاد ازش در غالب حقوقی از همان موضوع شکایت فروش مال غیر بکنه مورد قبول دادگاه واقع میشه یا نه با تشکر

25 اسفند 1399 107

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی