صدور دو مجازات حبس اجرا می‌شود یا قابلیت ادغام دارد؟

سلام ، شخصی به دو سال حبس تعزیری بابت تبانی برای بردن مال غیر و هفت ماه حبس بابت استفاده از سند مجعول محکوم شده است ، آیا هر دو تا حبس را باید تحمل کند ؟ ممنون

26 اسفند 1399 203

سلام
کاربر محترم مطابق ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد سوال هر دو مجازات حبس ادغام لکن فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی