اعاده دادرس در امور کیفری

سلام نحوه اعاده دادرسی را بهم بگید شخصی خودش را زخمی کرده و ادعا کرده من زدم در دادگاه قسم خورده و رای قطعی پرداخت دیه صادر شده عنوان کردم شاهد دارم وهمسر خود شاکی هم حاضر به شهادت هست که شاکی دروغ میگه قاضی شاهدها را احضار نکرده و گفته بر اساس لوث جرم به متهم منصوبه چکار باید بکنم که رفع اتهام کنم

30 اسفند 1399 265

سلام با توجه به اقامه قسامه احتمال پذیرش اعاده دادرسی شما ضعیف و تا حدودی غیر قابل پذیرش هست ولی در هر صورت جهت اعاده دادرسی شهادت شهود در قالب شهادت محضری تنظیم بشود و از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی