ایا گواهی دادن در دادگاه یا شورای حل اختلاف جرم است ؟

من گواه پرونده اعصار بودم،بعد از صدور راى از قاضى پرونده راجب راى سوال كردم،حفاظت حل اختلاف اعلام جرم كرده وبايد بازپرسى برم،جرمى مرتكب شده ام؟مدارك گواه بودن را دارم

22 فروردین 1400 101

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی