ایا گواهی دادن در دادگاه یا شورای حل اختلاف جرم است ؟

من گواه پرونده اعصار بودم،بعد از صدور راى از قاضى پرونده راجب راى سوال كردم،حفاظت حل اختلاف اعلام جرم كرده وبايد بازپرسى برم،جرمى مرتكب شده ام؟مدارك گواه بودن را دارم

22 فروردین 1400 210

سلام
کاربر محترم صرف گواهی دادن جرم نیست مگر شهادت کذب باشد و اینکه بعد از رای شما از قاضی سوال نمودید جرم نیست مگر در هنگام طرح سوال نسبت ناروا یا توهینی به قاضی نموده باشید که قابل تعقیب کیفری است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی