نحوه شکایت از کارکنان حفاظت شورای حل اختلاف چگونه است ؟؟

براى شكايت از شخصى كه كارمند حفاظت اطلاعات شوراى حل اختلاف هست،چگونه بايد اقدام كرد؟

22 فروردین 1400 66

سلام
کاربر محترم اگر اقدامات کارمند تخلف در انجام وظیفه باشد به ریس حفاظت دادگستری گزارش نمایید اگر اقدامات وی اعمال نفوذ در پرونده باشد با ادله و مستندات می توانید شکایت کیفری نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی