اتهام سرقت و ورود به عنف

با سلام وسایل من در منزل خواهر همسرم بود قرار شد این هفته با خودم ببرم ولی متاسفانه خواهر همسرم فوت کردن او ۱۵ سال بود که از همسرش جدا شده بود وبچه هایش با او در ارتباط نبودن خواهر همسرم بعد فوت پدر شوهرم خانه ای خرید وبا نیمی از حقوق پدر شوهرم با دوستش زندگی می‌کرد من خونه خود را فروختم وسایلم در انباری خواهر ومادر شوهرم است یک هفته قبل از فوت خواهر شوهرم من مقداری وسایلم را از انباری برداشتم که با خود ببرم خواهر شوهرم به اصرار گفت بیاید بریم خونه من چند روز بمانیدبعد میروید من هم وسایل بردم خونش چون پارکینگ نداشتن خلاصه وسیله ها درمنزل او ماند قرارشد من هفته دیگر آنها را ببرم هفته بعد او در خونه دوستش بودید اثر گاز گرفتگی فوت کردن من به همراه شوهرم ومادرشوهرم به خانه دوستش رفتیم ولی او را برده بودن بیمارستان همسایه کیف او راتحویل ما داد فردا صبح ما برای کارهای دفن رفتیم که گفتن حضور بچه هایش لازم است با آنها تماس گرفتیم ولی چون دیر آمدن. خواهر شوهرم در سرد خانه ماند مادر شوهرم ‌شوهرم به. من گفتن اگه وسایل از خونه مرحومه نیاورم فرزندانش آنها را دیگر پس نمیدن به این علت من به همراه پسرم به منزل او رفتیم وسایل مربوط به خودم را که چند کیسه می‌شد را آوردم ومیدانستم که در آنجا دوربین است چون وسایل خودم بود گفتم منع قانونی ندارد حالا فرزندانش بعد ۱۵ سال آمدن وبه خاطر فیلم دوربین به من اتهام سرقت زدن ‌علاوه بران میگویند کلی طلا وکلی پول من برداشتم حالا دادگاه برای دفاع از خود به من ابلاغیه فرستاده آیا آنها که اصلا از وجود آن خانه اطلاع نداشتن می‌توانند این همه تهمت به من بزنن ممنونم میشم اگر راهنمایی بفرمایید

26 فروردین 1400 226

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی