مطالبه خسارت وارده بابت سیلاب کشاورزی ؟

با سلام و احترام ؛ بنده در کنار زمین کشاورزی دارای زهکش میباشم که خیلی کم از او استفاده میکنم از قضا کشاورز همسایه بدون اذن بنده پسابهای خود را در زهکش بنده رها نموده که همین امر باعث شده زهکش طغیان و به مزرعه همسایه کناری ضرر وارد کند ،آیا همسایه متضرر حق دارد از بنده بعنوان مالک زهکش شکایت کند یا از کشاورزی باید شکایت کند که پسابهارا رها نموده....من الله التوفیق

26 فروردین 1400 116

سلام
در صورت شکایت کشاورز علیه شما به دلیل ورود ضرر به محصول شما نیز با طرح دادخواست جلب ثالث همسایه که پساب را در زهکشی رها نموده تقاضا محکومیت وی به پرداخت خسارت را به دلیل تسبیب بنماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی