ایا بعد از قطعیت حکم کیفری دعوی حقوقی می تواند حکم کیفری را لغو کند ؟

سلام من پرونده داشتم حکم قطعی گرفتم فروش مال غیر ورد مال بعداز ۳ماه طرف امده اززندان بیرون بدون هیچ مدرکی درخواست اقاله قولنامه کرده وقاضی هم قبول کرده بدون مدرک حکم منم لغکو شده وطرف تبرعه شده چکار میتونم کنم

28 فروردین 1400 142

سلام
کاربر محترم با وصفی که شما طرح سوال نمودید امکان لغو و باطل نمودن حکم کیفری با طرح دادخواست حقوقی نیست مگر موضوع را درست تشریح نکرده باشید بهتر است مدارک خود را به طور کامل در اختیار وکیل قراردهیپثد تا وکیل بتواند با بررسی دقیق پاسخ و مشاوره مناسب را به شما ارایه دهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی