موارد اعاده دادرسی چگونه است ؟؟

مبلغ 50 میلیون بابت مشارکت کاری بدون قرارداد واریز به حساب من شد توسط اقوام و خرید کالا هم انجام شد ولی بعد از مدتی ایشان درخواست وجه نمود که اعلام کردم کالا خرید شده و امکان عودت وجه نیست متاسفانه ایشان شکایت نموده و مبلغ واریزی و تاخیر و تادیه را از من گرفتن ولی الان پیامی دال بر مشارکت کاری مبلغ دریافتی را برایم فرستاده ایا امکان اعاده دادرسی با توجه به این مدرک وجود داارد؟

29 فروردین 1400 87

سلام
کاربر محترم موارد اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶قانون آیین دادرسی مدنی آمده است با توجه به طرح دعوی جدید و اقرار فرد بر پرداخت وجه برای مشارکت می توانید با استناد به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی از رای محکومیت قبلی اعاده دادرسی نمایید لکن باید توجه به ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشید که از زمان کشف اسناد و مدارک جدید فقط بیست روز مهلت اقدام دارید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی