آیا امکان ابطال سند وکالت به علت مجعول بودن وجود دارد ؟

با سلام. در مورد ملکی که از برادرم در سال ۸۵ خریداری نمودم ایشان در سال ۸۷ اقدام به تفویض وکالت به نام اینجانب نمودند و قولنامه اولیه ملک نیز به نام بنده است. در روزی که ایشان وکالت را به نام بنده تفویض نمودند در دفترخانه حضور نداشته ام و ایشان پس از چند روز مدارک را به بنده دادند و بنده نیز ملک را به شخص دیگری در سال ۸۷ فروختم و سند به نام خریدار زدم ، حالا بعد از حدود ۱۵ سال اقدام به طرح دعوی جعلی بودن وکالتنامه و ابطال سند نموده است . ایا ممکن است امضایی که ایشان زده اند توسط شخص‌دیگری که ایشان اجیر نموده است شده باشد ؟ اگر اینکار را کرده باشد امکان ابطال سند توسط دادگاه میباشد؟؟ من چطور میتوانم دفاع کنم چون از هیچی خبر ندارم و اطلاعی ندارم که چه کسی امضا کرده است .

31 فروردین 1400 128

اولا اینکه سر دفتر پس از احراز هویت اقدام به ثبت سند می نماید که اگر این امر انجام نشده تخلف است . ثانیا نسبت به سند رسمی صرفا ادعای جعلیت می توان مطرح نمود که در حال حاضر مشمول مرور زمان تعقیب کیفری شده است ثالثا با توجه به گذشت ۱۵ سال و فروش ملک توسط شما و عدم هر گونه اعتراض از سوی برادر موید رضایت و صحت انجام معامله می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی