شکایت حقوقی مطالبه وجه

سلام.وقت بخیر زوجه بعد از گذشت چندین سال از ترک زندگی مشترک دادخواستی علیه زوج مطرح نموده مبنی بر اینکه کلیه طلاهای خود در دوران مجردی و طلاهای خریداری شده توسط زوج قبل و بعد از عقد را،در زندگی مشترک به زوج قرض داده و زوج فروخته است.آیا زوجه میتواند به فرض درست بودن این ادعا و بدون داشتن فاکتور طلا یا دست نوشته ای مبنی بر این ادعا،زوج را محکوم نماید؟ یا با تهیه چند فاکتور سوری میتواند چنین ادعایی داشته باشد که چنین طلاجاتی داشته است و به زوج داده است؟ معمولا قضات در این حالت به چه مدارکی استناد میکنند و ممکن است کار به شهادت و قسم خوردن طرفین برسد؟

02 اردیبهشت 1400 264

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی