عدم انجام دستور مافوق اداری به علت بیماری تخلف محسوب می شود ؟

سلام ، از طرف امور اداری به بنده وچند از همکاران درتعطیلات ایام نوروز در تاریخهای معین شده بعنوان کشیک در اداره حاضر باشیم و قرعه تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ بنام بنده افتاد ولی بدلیل اینکه حالم خوب نبود حضور پیدا ننمودم و بعد از چند روز واسه من اخطار امده بعنوان سرپیچی از مقررات و درج در پرونده ، سوال آیا میتوانم با این دلایل نسبت به این اخطار اعتراض کنم تاریخ مذکور جز تعطیلات نوروز نبوده و همه ادارات و ارگانها باز بوده و همه همکاران در محل کار حاضر شده بودند ۲_آن روز برحسب یک روز کاری بوده برحسب مقررات دورکار بودم و آیا عدم حضور بنده سرپیچی تلقی میشود ۳_وآیا اولین اخطار باید در پرونده درج گردد

04 اردیبهشت 1400 123

سلام
کاربر محترم اعلام امور اداری برای کشیک نوروزی با تعیین روز حتی بعد از تعطیلات کارمند را مکلف به اجرا می کند و عدم انجام تکلیف تخلف اداری محسوب می شود مگر اینکه شما عذر موجه داشته باشد یعنی گواهی پزشکی ارایه دهید که درانصورت موضوع تخلف اداری منتفی است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی