آیا اولیه کتبی با درج در پرونده کارگزینی مشمول مرور زمان است ؟

سلام ، اخطار اداری و درج در پرونده تا چه زمانی و یا مدتی تاثیرش را از دست میده.....باتشکر

07 اردیبهشت 1400 158

سلام
کاربر محترم کلیه احکام تخلفاتی در پرونده ها مشمول مرور زمان نمی شوند مگر با طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری رای بر ابطال و بی اثر بودن تصمیم کمیته انضباطی اخذ و به اداره مربوطه تحویل دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی