نحوه گرفتن پرینت تلفن و ایمیل زوج چطوری است ؟

شوهرمو با یه‌خانم تو ماشین دیدن ولی انکار میکنه.من بهش میگم بیا پرینت پیام‌ها تماس وایمیلاتو بدی.زیر با نمیره

11 اردیبهشت 1400 123

سلام
کاربر محترم اخذ پرینت تلفن یا با درخواست کتبی زوج است و یا به دستور مقام قضایی که نیاز به طرح شکایت دارد و برای ایمیل هم شخص زوج برای باز کردن صندوق ایمیل با رمز در اختیار شما قرارداد و یا در صورت وجود جرم مهم و جنایی وجود داشته باشد مقام قضایی از طریق پلیس فتا به ایمیل شخص وارد خواهد شد
از طرفی بهتر است در این مورد که زوج منکر شده خیلی حساسیت نشان ندهید زیرا قبح و زشتی کار برایش بی اهمیت خواهد شد فقط ازین پس مراقبت نامحسوس داشته باشید تا استحکام زندگی را حفظ نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی