خيانت در امانت و خسارات وارده به ملك استیجاری ؟

مستاجرم کپسول گاز رو برداشته برده ومیگه نمی دم ..در صورتی که قبل از موعد خالی کرده و اب و برق رو هم تصویه نکرده کلی هم خسارت زده به خونه باید چکار کنم البته دومیلیون من بابت زود خالی کردن بابت یکماه اجاره ازش کسر کردم

11 اردیبهشت 1400 120

سلام و درود
در خصوص كپسول گاز مي تواميد طرح شكايت كنيد با عنوان خيانت در امانت و در خصوص خسارات وارده به ملك مي توانيد دادخواست مطالبه خسارات به ملك مورد اجاره با جلب نظر كارشناس مطرح بفرماييد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی