مرجع تقدیم شکایت از کارکنان شورتی حل اختلاف کجاست ؟

استاد پیرو سوال قبلی درخصوص شاغل شخص خاطی در شورای حل اختلاف به نظر شما ما شکوائیه را به کجا ارجاء دهیم تا ترتیب اثر داده بشه!؟ از راهنمایی حضرتعالی صمیمانه سپاسگزارم،

12 اردیبهشت 1400 169

سلام
کاربر محترم اگر تخلف اداری باشد به ریاست شورای حل اختلاف حوزه قضایی مراجعه نمایید اگر تخلف وصف کیفری داشته باشه مثل توهین ؛ اعمال نفوذ در پرونده ؛ اخذ رشوه با ادله مثبته می توانید به دادسرای حوزه قضایی شکایت تقدیم نمایید
ضمنا می توانید برای اطلاعات بیشتر از مقاله ای در این خصوصی که در بخش مقالات سایت درج شده استفاده نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی