اعتراض ثالث در احکام کیفری

ایادرحکم قطعی کیفری اعتراض شخص ثالث وجوددارد؟

15 اردیبهشت 1400 214

سلام و درود
اعتراض ثالث در دادرسی های کیفری به عنوان طرق فوق العاده اعتراض به آراء پیش بینی نشده است راما بر اساس عمومیت ماده قانون آیین دادرسی مدنی بر کلیه آراء صادره از محاکم تبصره 2 ماده قانون آیین دادرسی کیفری ((متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است))
شما می توانید از طریق اینستاگرام وکیلوند جهت افزایش اطلاعات حقوقی خود ما را در فضای مجازی نیز دنبال کنید
vakil_vand@

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی