توبه و شرایط استفاده از آن

سلام برای زندانی زن ک سرپرست هم هست و دارای دو فرزند 5 و 3 ساله است ضعف و بخششی یا قانون توبه نامه وجود ندارد

نظر سوال کننده به پاسخ:
جرم مواد و ب 13 سال محکوم شدن سابقه اول سن 19 سال
18 اردیبهشت 1400 274

با سلام
اگر محکوم علیه به علت جرم تعزیری در زندان به سر میبرد و جرم مذکور درجه ۶ تا ۸ باشد با توبه با وجود سایر شرایط مطابق ماده۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مجازات ساقط می‌شود لیکن اگر جرم تعزیری درجه ۱تا ۵ باشد دادگاه می‌تواند در مجازات تخفیف دهد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی